#برجام

اینفوگرافیک | مهم‌ترین فرازهای پرونده هسته‌ای ایران در یک سال اخیر

پرونده هسته‌ای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته، به گونه‌ای که در برخی روزها به یک قدمی نهایی شدن توافق بر سر احیای برجام رسیده و در برخی روزها تا فروپاشی کامل مذاکرات پیش رفته است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید