سياست

آخرین خبرها

۴۷ کشور نقض آزادی‌ها در ایران را محکوم کردند

47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن «نقض شدید حقوق بشر» در ایران، اعدام ناگهانی نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد 97 را «منزجرکننده» توصیف کردند.

Download or update the application

  • للتنزيل من  app store
  • للتنزيل من google play

Subscribe to our newsletter