#ترند

تعطیلی گشت ارشاد: از شایعه تا واقعیت

در حالی که روز گذشته بسیاری از رسانه‌های جهان خبر از تعطیلی گشت ارشاد دادند و آن را دستاوردی برای جنبش زنان ایران توصیف کردند، حکومت ایران و مخالفان آن این خبر را غیرواقعی و سوءبرداشت می‌دانند.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید