گوناگون

آخرین خبرها

خطر بسته شدن دهانه سفیدرود به خزر

بررسی‌ها نشان می‌دهد، سالانه ۳۰ میلیون تن رسوب از طریق سفیدرود وارد دریای خزر می‌شود یعنی بیش از ۴۰ درصد منابع رسوبی خزر از طریق این رود تامین می‌شود اما شواهد گویای این است که ادامه این روند موجب بسته شدن دهانه سفیدرود در ورودی دریای خزر تا ۵ سال آینده خ

Download or update the application

  • للتنزيل من  app store
  • للتنزيل من google play

Subscribe to our newsletter