گوناگون

آخرین خبرها

بخش زیادی از مرجان‌های خلیج از بین رفت

رئیس مرکز اقیانوس شناسی بوشهر اعلام کرد كه یکی از مشکلات اساسی خلیج ورود آلودگی‌های صنعتی و شهری است که باعث نابودی بخش زیادی از مرجان‌های این دریا شد

Download or update the application

  • للتنزيل من  app store
  • للتنزيل من google play

Subscribe to our newsletter