#پیشنهاد ما

ویدئو | بزرگداشت حکیم عمر خیام

عمر خیام نیشابوری فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعر ایرانی عصر سلجوقیان بود. او در زمان حیاتش در همه این حوزه‌ها به درجه استادی رسیده بود و اکنون نیز از شهرتی جهانی برخوردار است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید