#داستان‌های تصویری

گزارش تصویری | بی‌آبی بلای جان گاومیش‌های خوزستان

گاومیش یکی از حیواناتی است که به شدت به آب وابسته است و به هیچ وجه نمی‌تواند کمبود آب را تحمل کند. بی‌آبی اخیر در استان خوزستان که بسیاری از روستاییان آن گاومیش پرورش می‌دهند، مشکلات بسیاری را برای این حیوانات و صاحبان آنها به وجود آورده است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید