#برجام

ابراز نگرانی کارشناسان از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت

در پی تصویب قطعنامه‌ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقاد از عدم همکاری ایران، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند این قطعنامه و واکنش ایران به آن مقدمه‌ای بر ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید