#پیشنهاد ما

یورش یک زن برهنه به جشنواره فیلم کن

روز جمعه، فرش قرمز جشنواره فیلم کن شاهد هجوم زنی برهنه داخل جمعیت بود که بدن خود را با پرچم اوکراین آشکار کرده و نوشته بود: «تجاوز به ما را متوقف کنید.»

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید