#فرح پهلوی

فرح پهلوی: ایران تبدیل به کشوری با اکثریت مردمی فقیر، محتاج و گرسنه شده است

شهبانو فرح پهلوی در پیام خود به مناست چهلمین سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی با اشاره به وضعيت كنونى ايران گفت: شاهنشاها نیستید تا ببینید که در این چهل سال در نتیجه سوء رفتارها، ندانم کاری ها و فساد ها، ایران شما، یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان، امروز ت

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید