اقتصاد

آخرین خبرها

روحانی در انتظار موافقت خامنه‌ای با برداشت از صندوق توسعه برای مبارزه با کرونا

رئیس‌ جمهور ایران روز پنج‌شنبه، ۷ فروردین، در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی دولت برای امور مقابله با شیوع کرونا، از ارسال نامه‌ای به رهبر ایران برای اجازه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد.

کرونا 40 پمپ بنزین را تعطیل کرد

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر وضعیت جایگاه های سوخت مطلوب نیست و حداقل ۳۰ تا ۴۰ جایگاه در کشور تعطیل شده اند و ما خواستار حمایت دولت در این شرایط هستیم.

Download or update the application

  • للتنزيل من  app store
  • للتنزيل من google play

Subscribe to our newsletter