#طالبان و دولت افغانستان

راهنمای خرید مانتو: کدام مدل برای زنان افغان زیباتر است؟

وقتی صحبت از لباس زنان افغان به میان می‌آید، عمدتاً برقع‌های آبی‌رنگ در ذهن مخاطب تداعی می‌شود. اما نسل جدید زنان افغانستان با این کلیشه‌ها می‌جنگند و با پوشیدن مانتو و دیگر لباس‌های امروزی سعی می‌کنند تابوشکنی کنند.

چرا طالبان استفاده از کلمه «حزب» را در کشور «جرم» اعلام کرد؟

سرپرست وزارت دادگستری افغانستان عبدالحکیم شرعی که پیشتر وجود احزاب سیاسی بنیاد را غیرشرعی خوانده و فعالیت آن‌ها را به دور از منفعت مردم عنوان کرده بود، اعلام کرد که به کار بردن واژه «حزب» در این کشور «جرم» به‌شمار می‌رود.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید