#محیط زیست

حکایت جعبه سیاه زمین و جاسوسی

به زودی در بخشی از ساحل غربی تاسمانیا واقع در استرالیا، یک سازه فولادی فناناپذیر بر روی صفحات گرانیتی نصب خواهد شد تا تمامی اتفاقات زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی را ثبت کرده و با انتقال به نسل‌های آینده به مدیریت بهینه بحران آب و هوایی کمک کند.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید