#محیط زیست

آیا فرونشست زمین در دریای خزر حقیقت دارد؟

اظهار نظر رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ایران درباره فرونشست دریای خزر در استان مازندران بسیاری از شهروندان ایرانی را نگران کرده است. اما این موضوع تا چه حد جدی است؟

فروپاشی جریان‌های اقیانوسی: خطر بزرگی که بشر را تهدید می‌کند

یک مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد سامانه اصلی جریان‌های اقیانوسی در آستانه فروپاشی قرار دارد و این مسئله می‌تواند منجر به پیامدهای نگران‌کننده‌ای همچون افزایش سطح آب دریاها و کاهش شدید دما در برخی مناطق و افزایش آن در مناطق دیگر شود.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید