#رضا پهلوی

به دلیل دفاع از نظام پهلوی.. «بیژن عبدالکریمی» از دانشگاه آزاد اخراج شد

رسانه های داخلی ایران از اخراج «بیژن عبدالکریمی»، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل «دفاع از نظام سلطنتی پهلوی» خبر داد؛ بنا بر این خبر، کد استادی او از روز شنبه ( ۱۳ شهریور) ماه باطل شده است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید