#رضا پهلوی

دلیل رضاشاه پهلوی برای تغییر نام کشور از «پارس» به ایران چه بود؟

در نخستین روز فروردین سال ۱۳۱۴ شمسی بود که به دستور رضاشاه پهلوی و بخشنامه وزارت امور خارجه، نام کشور از «پارس» یا «پرس» به ایران تغییر پیدا کرد، اما دلیل این تصمیم رضاشاه چه بود و چه کسانی در این راه دخیل بودند؟

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید