#اعتراضات ایران

«ربودن» یک پناهنده ایرانی در ترکیه

تعدادی از رسانه‌های ترکیه روز یک‌شنبه (۱۵ خرداد) از احتمال «ربوده شدن» محمدباقر مرادی، روزنامه‌نگار پناهنده ایرانی در ترکیه خبر دادند

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید