#انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

موسی افشار: خفقان و سرکوب آزادی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی شدت می‌گیرد

موسی افشار،‌ عضو کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران، در گفتگو با خبرگزاری العین گفت با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی،‌ انتظار می‌رود خفقان، سرکوب آزادی‌های مردم، بازداشت مخالفان و معترضان به وضعیت اقتصادی، شکنجه و صدور حکم اعدام علیه آنها افزایش یابد.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید