#آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

گروسی خواستار محکومیت جهانی ایران شد

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنج‌شنبه (۲۹ مهر) به دلیل جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای ایران، خواستار محکومیت جهانی این کشور شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتار ایران با بازرسان زن ناظر را غیرقابل قبول خواند

ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، حوادث ایران مربوط به بازرسان زن خود را «غیرقابل قبول» توصیف کرد که در آن کارکنان امنیتی ایران، بازرسان زن را تحت بازرسی های نامناسب قرار دادند و ایالات متحده آن را «آزار و اذیت» خواند.

آژانس بین‌المللی در تدارک گزينه های احتمالی برای تداوم بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدد تدارک گزینه ها و طرح‌های احتمالی برای تداوم بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات وین هستند.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید