#حقوق بشر

دست رد صاحب‌خانه‌های انگلیسی به سینه پناهجویان افغان

با پایان اسکان پناهندگان افغان در هتل‌های بریتانیا، هزاران نفر از آنها به دنبال یافتن خانه‌ای برای زندگی هستند اما گزارش‌ها نشان می‌دهند صاحب‌خانه‌های انگلیسی حاضر نمی‌شوند خانه‌هایشان را به مهاجران افغان بدهند.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید