#نقض حقوق بشر در ایران

جعفر پناهی در اوین کرونا گرفت

جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، که نزدیک به یک ماه قبل با اتهامات واهی راهی زندان اوین شد، کرونا گرفته و به قرنطینه زندان منتقل شده است.

گزارش اختصاصی | سپیده رشنو کیست؟

این روزها نام سپیده رشنو، دختری که به خاطر اعتراضش به حجاب اجباری به زندان افتاده، به ترند نخست شبکه‌های اجتماعی ایران تبدیل شده است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید