#خليج عربی

مهاجرت معکوس نخبگان و استعدادهای امارات

امارات متحده عربی که اکنون به یکی از کشورهای برتر جهان در زمینه جذب متخصصان حوزه‌های مختلف به ویژه نخبگان علمی تبدیل شده، توانسته روند فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود به جهان را معکوس کند.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید