#خليج عربی

چرا شمخانی نه امیرعبداللهیان؟

نام علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ايران، این روزها در صحنه سیاسی منطقه‌ای بیش از هر کسی دیگر به گوش می‌رسد.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید