فرهنگ و هنر

آخرین خبرها

مرگ كمدين محبوب ژاپنی بر اثر كرونا

کمدین محبوب ژاپنی که او را با جری لوییس فقید مقایسه می‌کردند، نخستین چهره مشهور در سرزمین آفتاب تابان است که قربانی ویروس کرونا می‌شود

Download or update the application

  • للتنزيل من  app store
  • للتنزيل من google play

Subscribe to our newsletter